Vilken av våra kurser är du intresserad av?

ISTQB Certifiering inom test - online eller klassrum

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Kursen är ingen fortsättningskurs med du kan med fördel även överväga Effektiv testmetodik, antingen innan eller efter denna kurs.

Tips: Effektkartläggning, service design, UX-design och agil kravhantering på 2 dagar.
Ny kurs 2021.

Kursen hålls med samma innehåll och i två olika upplägg – online eller klassrum.

Online
Kursen genomförs online ”live” med samtliga deltagare uppkopplade tillsammans med kursledaren. Kursen bokas helt separat från tentamen. Som stöd för dina förberedelser inför tentamen och efter kursen får du tillgång både till övningsmaterialet och till kursledaren för eventuella frågor upp till ett år efter avslutad kurs. Du väljer online-upplägg genom att boka dig på ett ”Online”-datum under kurstillfällen. Tentamen bokas på www.sstb.se 

Klassrum
Kursen genomförs med samtliga deltagare i klassrummet tillsammans med kursledaren. I anslutning till avslutad klassrumskurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Du väljer klassrumsupplägg genom att boka dig på en specifik ort och datum under kurstillfällen.


 • OBS! Certifieringskostnad tillkommer med 2 800 kronor vid bokning av klassrumskurser. Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till ISTQB klassrumskursen.


Du får lära dig
Grunderna inom test. Testning under programvarans utvecklingslivscykel. Statisk testning. Testtekniker. Testledning. Verktygsstöd för testning. Kursen avslutas med en frivillig examinering.


Vem bör delta?
Den som deltar i planering, genomförande eller uppföljning av test av programvara, exempelvis testare, testanalytiker och testledare. Andra som vill ha baskunskaper om programvarutestning, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga och utvecklare.


Förkunskaper
Erfarenhet från testarbete eller programutveckling.


Observera

Kurs i klassrum: Planera för tentamens avslut ca 18:15 sista kursdagen.  
Kurs Online: Tentamen är frikopplad och erbjuds av datum som SSTB tillhandahåller. 


Teori & praktik
De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för ISTQB-certifieringen. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara ISTQB-examinationen.


Exempel på övningar

 • Övningsfrågor till varje kapitel
 • Begreppsövningar
 • Granskningstekniker
 • Ekvivalensklassindelning och gränsvärdesanalys
 • Testning med hjälp av beslutstabeller
 • Tillståndsbaserad testning
 • Testexekveringsschema
 • Riskidentifiering
 • Felrapportering
 • Övningstentamen


Kursmaterial
Praktiskt användbart kursmaterial på svenska inklusive ordlista med förklaringar. Mer information om certifieringen hittar du på www.sstb.se.


Språk på tentamen

Tentamensspråket är svenska som standard, men det går att beställa tentamen på engelska. Om inget annat anges vid anmälan kommer tentamensspråket vara svenska.
OBS! Om tentamen önskas på engelska måste Konsultbolag1 informeras minst en månad innan tillfället för tentamen för att undvika extra administrationsavgifter.


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – ISTQB Certifiering inom test


Grunderna inom test

 • Vad är testning?
 • Varför är testning nödvändigt?
 • Sju testprinciper
 • Testprocessen
 • Testningens psykologi


Testning under programvarans utvecklingslivscykel

 • Modeller för programvarans utvecklingslivscykel
 • Testnivåer
 • Testtyper
 • Underhållstestning


Statisk testning

 • Grunder för statisk testning
 • Granskningsprocess


Testtekniker

 • Kategorier för testtekniker
 • Black-box-testtekniker
 • White-box-testtekniker
 • Erfarenhetsbaserade testtekniker


Testledning

 • Testorganisation
 • Testplanering och testuppskattning
 • Testövervakning och teststyrning
 • Konfigurationshantering
 • Risker och testning
 • Felhantering


verktygsstöd för testning

 • Överväganden för testverktyg
 • Effektiv användning av verktyg
Dela