Vilken av våra kurser är du intresserad av?

ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som vill höja din status som testare/testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad kurs finns möjlighet till examinering för att få en internationell ISTQB-certifiering.


 • OBS! Certifieringskostnad tillkommer med 2 700 kronor. Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till kursen.


Du får lära dig
Grunderna inom test. Testning under programvarans utvecklingslivscykel. Statisk testning. Testtekniker. Testledning. Verktygsstöd för testning. Kursen avslutas med en frivillig examinering.


Vem bör delta?
Den som deltar i planering, genomförande eller uppföljning av test av programvara, exempelvis testare, testanalytiker och testledare. Andra som vill ha baskunskaper om programvarutestning, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga och utvecklare.


Förkunskaper
Erfarenhet från testarbete eller programutveckling.


Observera

Planera för tentamens avslut ca 18:15 sista kursdagen.  


Teori & praktik
De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för ISTQB-certifieringen. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara ISTQB-examinationen.


Exempel på övningar

 • Övningsfrågor till varje kapitel
 • Begreppsövningar
 • Granskningstekniker
 • Ekvivalensklassindelning och gränsvärdesanalys
 • Testning med hjälp av beslutstabeller
 • Tillståndsbaserad testning
 • Testexekveringsschema
 • Riskidentifiering
 • Felrapportering
 • Övningstentamen


Kursmaterial
Praktiskt användbart kursmaterial på svenska inklusive ordlista med förklaringar. Mer information om certifieringen hittar du på www.sstb.se.


Språk på tentamen

Tentamensspråket är svenska som standard, men det går att beställa tentamen på engelska. Om inget annat anges vid anmälan kommer tentamensspråket vara svenska.
OBS! Om tentamen önskas på engelska måste Konsultbolag1 informeras minst en månad innan tillfället för tentamen för att undvika extra administrationsavgifter.


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – ISTQB Certifiering inom test


Grunderna inom test

 • Vad är testning?
 • Varför är testning nödvändigt?
 • Sju testprinciper
 • Testprocessen
 • Testningens psykologi


Testning under programvarans utvecklingslivscykel

 • Modeller för programvarans utvecklingslivscykel
 • Testnivåer
 • Testtyper
 • Underhållstestning


Statisk testning

 • Grunder för statisk testning
 • Granskningsprocess


Testtekniker

 • Kategorier för testtekniker
 • Black-box-testtekniker
 • White-box-testtekniker
 • Erfarenhetsbaserade testtekniker


Testledning

 • Testorganisation
 • Testplanering och testuppskattning
 • Testövervakning och teststyrning
 • Konfigurationshantering
 • Risker och testning
 • Felhantering


verktygsstöd för testning

 • Överväganden för testverktyg
 • Effektiv användning av verktyg
Dela