Vilken av våra kurser är du intresserad av?

ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som vill höja din status som testare/testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad kurs finns möjlighet till examinering för att få en internationell ISTQB-certifiering.


 • OBS! Certifieringskostnad tillkommer med 2 700 kronor. Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till kursen.


Du får lära dig
Grunderna inom test. Testning genom programvarans livscykel. Statisk och dynamisk testning. Testledning. Testverktyg. Kursen avslutas med en frivillig examinering.


Vem bör delta?
Den som deltar i planering, genomförande eller uppföljning av test av programvara, exempelvis testare, testanalytiker och testledare. Andra som vill ha baskunskaper om programvarutestning, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga och utvecklare.


Förkunskaper
Erfarenhet från testarbete eller programutveckling.


Observera

Planera för tentamens avslut ca 18:15 sista kursdagen.  


Teori & praktik
De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för ISTQB certifieringen. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara ISTQB examinationen.


Exempel på övningar

 • Övningsfrågor på respektive kapitel
 • Begreppsövningar
 • Tillståndsövergångar
 • Kodtäckning
 • Beslutstabeller
 • Riskidentifiering
 • Övningstentamen


Kursmaterial
Praktiskt användbart kursmaterial på svenska inklusive ordlista med förklaringar. Mer information om certifieringen hittar du på www.sstb.se.


Språk på tentamen

Tentamensspråket är svenska som standard, men det går att beställa tentamen på engelska. Om inget annat anges vid anmälan kommer tentamensspråket vara svenska.
OBS! Om tentamen önskas på engelska måste Konsultbolag1 informeras minst en månad innan tillfället för tentamen för att undvika extra administrationsavgifter.


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSINNEHÅLL - CERTIFIERAD TESTARE


Grunderna inom test enligt ISTQB

 • Varför test är nödvändigt
 • Vad är testning
 • Sju testprinciper
 • Grundläggande testprocess
 • Testningens psykologi
 • Etiska regler


Testning genom programvarans livscykel

 • Utvecklingsmodeller för programvara
 • Testnivåer
 • Testtyper
 • Underhållstestning


Statiska tekniker

 • Statiska tekniker och testprocessen
 • Granskningsprocess
 • Statisk analys med verktyg


Testdesigntekniker

 • Testutvecklingsprocessen
 • Kategorisering av tekniker för testdesign
 • Specifikationsbaserade tekniker (black-box)
 • Strukturbaserade tekniker (white-box)
 • Erfarenhetsbaserade tekniker
 • Välja testtekniker


Testledning

 • Testorganisation
 • Planering och testuppskattning
 • Övervakning och styrning av testförloppet
 • Konfigurationshantering
 • Risk och testning
 • Avvikelsehantering


Testverktyg

 • Olika typer av testverktyg
 • Effektivt användande av verktyg
 • Införande av ett verktyg i en organisation


Avslutning

 • Sammanfattning
 • Litteraturtips
 • Användbara länkar
Dela