Vilken av våra kurser är du intresserad av?

REQB - certifierad kravhanterare

En kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad kurs finns möjlighet till examinering för att få en certifiering inom kravhantering. Kursen erbjuds fram t o m 2017 Q3 då den ersätts med IREB certifierad kravhanterare. 


 • OBS! Certifieringskostnad tillkommer med 3 000 kronor.  Anmälan till tentamen sker automatiskt i samband med anmälan till REQB kursen.


Du får lära dig

Grunderna inom kravhantering enligt REQB. Identifiering och insamling av krav. Analys inklusive estimering och prioritering samt specificering. Kvalitetssäkring av krav och process. Roller och ansvar. Verktyg som stöd för kravhantering. Kursen avslutas med en frivillig examinering.


Vem bör delta?
Den som vill certifiera sig enligt REQB. Den som deltar i identifiering, analys, specificering och kvalitetssäkring av krav på programvara, exempelvis kravhanterare på både beställar- och leverantörssidan och kravledare. Andra som vill ha baskunskaper om kravhantering, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, testare, systemansvariga och utvecklare.


Förkunskaper
Erfarenhet från kravhanteringsarbete eller programutveckling.


Observera

Planera för tentamens avslut ca 18:15 sista kursdagen.


Teori & praktik
De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för REQB-certifieringen samt att känna sig bekväm i en tentamens situation. De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för REQB-certifieringen samt att känna sig bekväm i en tentamenssituation. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara REQB-examinationen.


Exempel på övningar

 • Övningsfrågor på respektive kapitel
 • Begreppsövningar
 • Övningstenta


Kursmaterial
Praktiskt användbart kursmaterial på svenska och engelsk-svensk ordlista. Mer information om REQB-certifieringen hittar du på www.sqeb.se.


Språk på tentamen

Tentamens språk är på svenska som standard men det går också att beställa tentamen på engelska.


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSINNEHÅLL REQB - CERTIFIERAD KRAVHANTERARE

Översikt

 • Introduktion till kravarbetet i sin helhet
 • Kravledning och kravdesign
 • Viktiga begrepp
 • Relevanta standarder
 • Kvalitetsattribut för krav


Process och metodik

 • Krav i agila och traditionella sammanhang
 • Mätning och förbättring av kravprocessen
 • Olika perspektiv – kund och leverantör
 • Vanliga utmaningar i kravarbetet


Roller och ansvar

 • Intressenter i kravarbete
 • Kundens ansvar
 • Leverantörens ansvar
 • Specifika kravroller
 • Vilka personliga egenskaper krävs?


Projekt och riskhantering

 • Kravarbete och viktiga milstolpar i projekt
 • Vanliga misstag i kravarbete
 • Typ av risker
 • Bedömning och hantering av risk


Kravinsamling

 • Avtal och kravnivåer
 • Intressentanalys
 • Olika kravkategorier
 • Funktionella och ickefunktionella krav
 • Olika insamlingstekniker


Kravanalys

 • Krav och lösning
 • Kravnivåer
 • Kravmodellering
 • Tidsestimering
 • Prioritering
 • Förhandling och överenskommelse


Kravspecificering

 • Vanliga typer av specifikationer
 • User Stories
 • Kravspecifikationens innehåll
 • Process för att skriva krav
 • Betydelsen av språknivå


Validering och kvalitetssäkring

 • Felkällor
 • Granskning
 • Testtekniker
 • Mätetal


Ändringshantering

 • Källor till ändringar
 • Ändringsprocessen
 • Ändringsråd
 • Spårbarhet


Verktygsstöd

 • Kategorier av verktyg i kravsammanhang
 • Val och införande av kravhanteringsverktyg
Dela