Vilken av våra kurser är du intresserad av?

Agil test - online eller klassrum

I denna kurs får du lära dig arbetsgång och tekniker för testarbete i en agil miljö.

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv testmetodik.

Tips: Effektkartläggning, UX-design och agil kravhantering på 2 dagar. Ny kurs 2021.

Du får lära dig
Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations testarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag. Du kommer att få praktiska tekniker, tips och idéer för att förbättra din testning med mer agila inslag.


Vem bör delta?

Testare, testledare, teststrateger, testdesigners, kravhanterare, projektledare, utvecklare eller kort sagt alla som behöver ha kunskaper om test i agila sammanhang.


Förkunskaper

Kursen ”Effektiv testmetodik”.


Teori & praktik
Hur kommer vi igång och testar tidigt? Ska vi skriva testfall? Behövs testledaren i agila projekt? Ska vi automatisera och i så fall vad? Var finns fallgroparna i agila projekt? Kursen innehåller praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.


Exempel på övningar

 • Användarberättelser som testunderlag
 • Utforskande test med hjälp av testidéer


Kursmaterial


Fler kurser

Andra har även tittat på:

Agil kravhantering


KURSENS INNEHÅLL – Agil test

Agila principer och metoder rörande test

 • Agila manifestet
 • Introduktion till Scrum, DSDM, Lean och Kanban
 • Nya krav på test
 • Framgångsfaktorer, tips och fallgropar
 • Testroller i det agila teamet
 • Test som en del av utveckling
 • Krav – som grund för test
 • Tidig återkoppling


Testplanering

 • Kom igång tidigt med test
 • Hur mycket testarbete behövs?
 • Låt prioritet styra testerna
 • Planera testning utifrån risker
 • Dokumentation
 • Kommunikation


Genomförande

 • Testdriven utveckling (TDD) – testa koden direkt
 • Acceptanstestdriven utveckling (ATDD)
 • Automatisering på olika nivåer
 • Utforskande test - SBTM
 • Testfall, hur får man det att funka?
 • Partestning
 • Acceptanstest i sprinten (iterationen)
 • Avvikelsehantering
 • Hur hanterar man kontinuerliga byggen?
 • Demonstrationer – kan det driva testerna framåt?
 • Regressionstest och integrationstest i växande system


Uppföljning

 • Retrospektiv ur ett testperspektiv
 • Vad gick bra och vad kan vi göra bättre?
 • Testernas burndown
 • Teknisk skuld
 • Spårbarhet och påverkansanalys – en nyckel för kvalitetssäkrade ändringar
Dela