Vilken av våra kurser är du intresserad av?

Kravdesign - online eller klassrum

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker.

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv kravhantering.

Tips: Effektkartläggning, service design, UX-design och agil kravhantering på 2 dagar.
Ny kurs 2021.


Du får lära dig
Tekniker och angreppssätt för kravutveckling, kravnedbrytning och kravdetaljering. Vi går igenom och övar praktiskt på hur du bryter ned och utvecklar krav till en kostnadseffektiv nivå, hur du skapar en struktur för förvaltningsbara krav samt hur du beroende av situation dokumenterar dina krav. Du får även lära dig specifika tekniker så som användningsfall, klassificeringsträd, kravmallar, kravmönster, processmodellering m.m.


Vem bör delta?
Kursen riktar sig till den som ska arbeta med att ställa krav eller tolka de krav som någon annan ställt. Exempelvis: Kravanalytiker, förvaltare, beställare, verksamhetsutvecklare, systemägare, testare, utvecklare och IT-arkitekter.


Förkunskaper
Kursen ”Effektiv kravhantering” eller motsvarande kunskaper.


Teori & praktik
Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.


Exempel på övningar

 • Utveckling av krav från beställare till leverantör
 • Nedbrytning av krav
 • Framtagning och nedbrytning av användningsfall
 • Skriv krav med hjälp av kravmönster
 • Klassificeringsträd
 • Skriv förvaltningsbara agila krav
 • Processmodellering


Kursmaterial
Kompendium


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – Kravdesign

Kravhanteringsprocessen

 • Varför test är nödvändigt


Kravhanteringsprocessen

 • Kravprocess
 • Kravnivåer
 • Nedbrytning och utveckling av krav


Insamling- och utvecklingsmetoder

 • Personas
 • Klassificering av krav
 • FURPS+
 • Kvalitetsattribut
 • Kravhanteringstekniker i olika utvecklingsmetoder (Scrum, Kanban, RUP osv)


Agila kravtekniker

 • Framtagning av användarberättelser (user stories)
 • Nedbrytning av användarberättelser
 • Förvaltningsbara agila krav
 • Användningsfall i agila sammanhang


Dokumentationstekniker

 • Skapa en struktur i kraven
 • Användning av kravmönster (patterns)
 • Klassificeringsträd


Användningsfall (Use case)

 • Framtagning av användningsfall
 • Användningsfall för olika kravnivåer 
 • Nedbrytning av användningsfall
 • Visualisera användningsfall
 • Användningsfall i och för förvaltningen


Kravmodellering

 • Processmodellering
 • Informationsmodellering
 • Tillståndsmodellering


Avslutning

 • Sammanfattning av kursen
 • Tips för vidare läsning
 • Användbara länkar
Dela