Vilken av våra kurser är du intresserad av?

Kravledning - online eller klassrum

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. Några områden som kursen behandlar är kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal. Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv kravhantering.

Tips: Effektkartläggning, service design, UX-design och agil kravhantering på 2 dagar.
Ny kurs 2021.

 

Du får lära dig

Hur du leder och styr kravarbetet mot mätbara krav på en kostnadseffektiv nivå. Tekniker och metoder för planering, smart kravinsamling, modellering, spårbarhet och effektuppföljning. Vi går igenom och övar praktiskt på kravledningsarbetets olika aktiviteter och tekniker så som workshopledning, vision, målstyrning, kravstrategi, kravplan, intressentanalys, begreppsmodulering, mätetal, gruppdynamik, prioriteringstekniker och användning av kreativitetsövningar för att lyckas med kravarbetet.


Vem bör delta?
Kursen riktar sig till den som ska arbeta med att leda kravarbetet, samla in krav eller följa upp kravarbetet. Kursen riktar sig även till dig som vill mäta och följa upp verksamhetsnyttan av införda krav. Exempelvis: kravledare, kravanalytiker, förvaltare, beställare, verksamhetsutvecklare, systemägare, projektledare och IT-arkitekter.


Förkunskaper

Kursen ”Effektiv kravhantering” eller motsvarande kunskaper.


Teori & praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.


Exempel på övningar

 • Planera och leda workshops
 • Ta fram kravplan
 • Parvis prioritering
 • Begreppsmodellering
 • Intressentanalys
 • Tidsestimering
 • Målstyrning


Kursmaterial
Kompendium


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – Kravledning

Planering av kravarbetet

 • Vision
 • Mål
 • Kravstrategi
 • Kravplan
 • Kravnivåer
 • Tidsestimering


Workshop

 • Planering
 • Ledning
 • Genomförande
 • Uppföljning


Kravinsamling

 • Insamlingstekniker
 • Intressentanalys
 • Rotorsaksanalys
 • Personas


Kravmodellering

 • Processmodellering
 • Begreppsmodellering


Prioritering och urval

 • Parvis
 • PENG
 • Riskbaserad prioritering
 • Visualisera prioriteringen
 • Urval


Kvalitet på kraven

 • Kvalitetskriterier
 • Detaljeringsgrad
 • Val av dokumentationsteknik
 • Spårbarhet
 • Mätbara krav
 • Verktygsstöd


Spårbara krav

 • Spårbarhet mellan krav
 • Påverkansanalys
 • Koppling mellan test och krav
 • Koppla krav mot mål och vision


Kravledare

 • Kravledarens arbetsuppgifter
 • Kravledarens befogenheter
 • Kravledarens ansvar
 • Styrning av kravarbetet
 • Ledarskapsstilar
 • Gruppdynamik
 • Kreativitetshöjare


Uppföljning

 • Mätetal
 • Effektanalys
 • Måluppföljning


Avslutning

 • Sammanfattning av kursen
 • Tips för vidare läsning
 • Användbara länkar
Dela