Vilken av våra kurser är du intresserad av?

Testledning - online eller klassrum

Testledning är en praktiskt inriktad kurs som bygger på vad varje testledare behöver kunna i praktiken:

Styrning av testarbetet – planering, genomförande, uppföljning

Utförande av testhantverket – att vara till hjälp och kunna test själv

Ledning av testteamet – testgruppen, ledarskapet, mål och motivation

Kommunikation med omvärlden – social förmåga, kommunikation både uppåt och nedåt

 

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv testmetodik.

Tips: Effektkartläggning, service design, UX-design och agil kravhantering på 2 dagar.
Ny kurs 2021.

Du får lära dig
Att praktiskt arbeta med teststrategi, testplan och testrapport utifrån mallar. Vi går också igenom testledarens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter kopplat till de olika stegen i testprocessen. Du kommer även att lära dig ett flertal mjuka egenskaper som du behöver för att kunna bygga upp och leda ett testteam på ett professionellt sätt. Konflikthantering, motivation och kommunikation. Precis som med alla våra utbildningar får du också ta del av lärarens och de övriga deltagarnas erfarenheter.


Vem bör delta?

Testledare och testansvariga som behöver såväl praktisk kunskap om testledning som att behärska mjuka faktorer för att leda och motivera en grupp.


Förkunskaper

För att få ut maximalt av kursen bör du ha praktisk erfarenhet av test.
Kursen ”Effektiv testmetodik” eller motsvarande kunskaper.


Teori & praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan


Exempel på övningar

 • Framtagning av teststrategi, testplan och testrapport
 • Testledarens befogenheter och ansvar
 • Sätt SMARTA mål
 • Personlighetstyper
 • Tidsuppskatta med Planning poker


Kursmaterial
Kompendium


Fler kurser

Andra har även tittat på:


KURSENS INNEHÅLL – Testledning

Testprocess

 • Övergripande process


Testledaren

 • Arbetsuppgifter
 • Ansvar och befogenheter
 • Personliga egenskaper


Planering

 • Riskbaserad test
 • Krav på krav
 • Tidsestimering
 • Teststrategi
 • Testplan


Genomförande

 • Veckorapportering
 • Mätetal
 • Uppföljning av testarbetet


Uppföljning

 • Testrapport
 • Analys av testarbetet
 • Överlämning


Ledarskap

 • Gruppdynamik
 • Personlighetstyper
 • Ledarstilar
 • Konflikthantering
 • Feedback
 • SMARTA mål
Dela