Redefining Quality

Vi skapar konkurrenskraft


Vi som jobbar med kravhantering och test brinner för kvalitet.
Men, kvalitet saknar eget värde. Kvalitet är ett verktyg för att uppnå mål.
Genom samspel och känsla för målen kan vi hitta nya sätt att jobba.
Tillsammans skapar vi konkurrenskraft.

En ansvarstagande kultur, där samspel är en central part, är avgörande för att team ska kunna leverera det kundvärde som krävs för att hålla sin organisation konkurrenskraftig. Därför vill vi säga att du måste förstå din kontext för att kunna samspela med dina intressenter, och för att vara riktigt konkurrenskraftig på marknaden så måste du ta ansvar för en kontinuerlig förbättring av din produkt eller ditt projekt.

Läs mer om Redefining Quality

VI BESKRIVER REDEFINING QUALITY

Läs om hur våra medarbetare beskriver Redefining Quality, och hur det har påverkat dem i vardagen.

Vardaglig innovation tack vare samspel och kontext

Tanja brottades med utmaningen att två utvecklingsteam använde olika metoder, men samtidigt var beroende av varandra. 

Läs mer

Att ta ansvar för affären

"En kund berättade om hur en av våra konsulter, Hans Joelsson, hade agerat på ett sätt som både inspirerade och uppmuntrade andra att ta ansvar för affären. Det var fredag eftermiddag och...

Läs mer

"Det händer när man gör det tillsammans"

"För oss som arbetar med kvalitet är det självklart att kunna verktygen inom kravhantering och test. Men det som gör mig och mina kunder allra gladast på jobbet, är när...

Läs mer