Våra seminarium är kostnadsfria men antalet platser är begränsade.

Skicka in din intresseanmälan redan nu.

FÅNGA DE KRAV DU BRUKAR MISSA

- IREB och verktyg för kravinsamling

OM SEMINARIET

I kravarbetet är vi många som har som uppgift att fånga upp kundernas behov i god tid. Kravinsamling kan vara en utmaning även när behoven är förhållandevis kända. Lägg till alla behov som är underförstådda så blir jobbet ännu svårare. Dessutom har vi som jobbar med kravinsamling en förväntan på oss att skapa sensationer här och där. Ibland kan uppgiften kännas omöjlig, men så är inte fallet utan tvärtom fullt möjligt givet rätt verktyg.

Vi delar med oss av vår syn på kravinsamling - både betydelsen som en löpande aktivitet och verktygen som stödjer ett lyckat arbete. Ett av dessa verktyg är Kano-modellen som ger oss kraftfulla perspektiv i hantering av kundkrav. Modellen behandlas i våra utbildningar inom kravhantering, bl.a. i vår populära kurs IREB-certifierad kravhanterare. Du går ifrån seminariet bättre rustad för att lyckas med kravinsamling och för att se arbetet som givande snarare än omöjligt.

 

FÖRELÄSARE:
Chris Hofstetter och Tobias Ahlgren
Konsultbolag1

INTRESSEANMÄLAN
STOCKHOLM

MÅNDAG 6 NOVEMBER

07:30 - 09:00 

Vi serverar en härlig frukost från 07:30. Seminariet börjar kl 8 och slutar kl 9.

MALMÖ

ONSDAG 8 NOVEMBER

07:30 - 09:00 

Vi serverar en härlig frukost från 07:30. Seminariet börjar kl 8 och slutar kl 9.

GÄVLE (OBS! NYHET!)

ONSDAG 29 NOVEMBER

16:00 - 17:30

Vi bjuder på dryck och tilltugg från 16:00. Seminariet pågår 16:30 till 17:30.