Vi kommer gärna till dig med våra föreläsningar!

Acceptans på riktigt

OM FÖRELÄSNINGEN:

Föredraget ger en modern syn på kvalitetsarbete där kundnytta sätts i fokus och framgång uppnås bara genom samspel mellan olika roller. Du får med dig verktyg som hjälper dig att fördela ansvar mellan beställare och leverantör på tydligare sätt.
Acceptanstest blir ofta en upprepning av tidigare tester. Två vanliga scenarion:

1) Leveransteamet har gjort sitt jobb och acceptanstestet bara blir en upprepning av redan genomförde tester, eller
2) Leveransteamet har inte gjort sitt jobb, varpå en alltför detaljfokuserad jakt på fel som bör ha upptäckts tidigare uppstår.

I bägge scenarion saknas fokus på nytta istället för på system.

Denna inspirationsföreläsning ger nya syn på kvalitet, acceptans och rollen som acceptanstest spelar.

FÖRELÄSARE:
Chris Hofstetter
Konsultbolag1 - a part of ÅF since 2018