Våra seminarium är kostnadsfria men antalet platser är begränsade.

Skicka in din intresseanmälan redan nu.

FRÅN BEHOV TILL BESTÄLLNING

- så lyckas du med kravställning

OM SEMINARIET

Står er verksamhet inför en förändring? Behöver ni skaffa ett nytt, eller förändra ett befintligt, IT-stöd? Kanske har ni redan en klar bild över vilken lösning ni vill ha, men vet ni vad er organisation verkligen behöver?

Många beställare hoppar över att ta reda på behoven och tänker istället direkt på en lösning. En felaktig lösning blir kostsamt. Med rätt behovsformulering och rätt kravställning säkerställs att ni får det IT-stöd ni verkligen behöver

Med konkreta exempel guidar vi dig genom processen så att ni lyckas med er kravställning.

Seminariet vänder sig till dig som har en aktiv roll i en verksamhetsförändring där IT-stöd ska beställas eller förändras, t.ex. beställare, kravställare, chefer, verksamhetsutvecklare.

FÖRELÄSARE:
Karin Treviranus och Katja Sperl  
Konsultbolag1

INTRESSEANMÄLANGÄVLE

TISDAG 2O MARS

16:00 - 17:30 

Vi bjuder på mingel med en härlig fika från kl 16:00. Seminariet pågår kl 16.30-17:30.

FALUN

TORSDAG 22 MARS

16:00 - 17:30 

Vi bjuder på mingel med en härlig fika från kl 16:00. Seminariet pågår kl 16:30-17:30.

STOCKHOLM

DETTA SEMINARIUM HÅLLS EJ I STOCKHOLM

Om du är intresserad av att ha ett företagsinternt seminarium hos dig, eller vill skriva upp dig på intresselistan för att detta seminarium framgent ska hållas i Sthlm, skicka ett mail till
[email protected].