KRAVHANTERING PÅ RIKTIGT

Skapa konkurrenskraft med bättre kravhantering

One size fits none - Kravinsamling från andra sidan

Björn Treje, Multisoft AB

Kundens beställning ur leverantörens perspektiv - Hur kvalitetssäkrar vi en kravställning på ett verksamhetsdesignat system, och hur vet vi att kunden beställer det de verkligen vill ha? Exempel och metoder förädlade ur 10 år av systemleveranser.

Björn är en teknisk verksamhetsutvecklare med 10 år i automatiseringens tjänst. Driver kompetensområde kring krav och pre-sale med modeller som främsta vapen.

Boka din plats nu