KRAVHANTERING PÅ RIKTIGT

Skapa konkurrenskraft med bättre kravhantering

Agil upphandling – beställ rätt nivå för effektstyrd upphandling med agila kontrakt

Mia Kolmodin, Dandy People, agilakontrakt.se

I traditionella upphandlingar vill vi veta vad som ska levereras innan vi börjar samarbetet med en leverantör. Därför är vi ofta tvungna att ställa krav på komplexa lösningar innan vi vet vad vi behöver. Föredraget visar hur din beställarorganisation kan flyta fokus från specificering av lösningar till inramning av behov. Vi går igenom arbetssätt som underlättar nödvändiga fångst av insikter från intressenter under samarbetets gång. Med agila kontrakt beställer du på behov och effekt istället för bristfälliga lösningsspecifikationer.

Mia är en av Sveriges ledande experter på effektstyrd Agil behovsställning och kundcentrerad produktutveckling. Hon är grundare medgrundare av både företaget Dandy People och nätverket agilakontrakt.se.

Boka din plats nu