KRAVHANTERING PÅ RIKTIGT

Skapa konkurrenskraft med bättre kravhantering

Från kravöverlämning till effektstyrning – nya sätt att samarbeta över gränser med hjälp av UX (user experience)

Mikael Sköld, inUse

Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket har de senaste åren moderniserat ett stort verksamhetssystem. Under resan har de blivit bättre på att fånga behov och bygga rätt lösning, delvis med hjälp av UX. Vi gör några nedslag i projektet och avslöjar hur.

Mikael Sköld är UX-designer och Strateg på inUse i Stockholm. Han är specialist på effektkartläggning och konceptdesign. Och på att fråga Varför?

Boka din plats nu