Konsultbolag1 - det självklara valet inom kravhantering & test för både kunder och medarbetare. 

SPECIALISTER INOM
KRAVHANTERING OCH TEST

Vi är ett specialistbolag med fokus på två saker – kravhantering och test.

Vi skapar konkurrenskraft för dig med hjälp av våra kompetenta specialistkonsulter. Vi vidareutvecklar din kompetens genom utbildning och kurser, samt avlastar dig genom våra tjänsteleveranser - så att du kan fokusera på kärnverksamheten.

System.IO.IOException: An unexpected network error occurred.

  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, CacheDependency dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetCacheValues(Int32 id, Func`2 func)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedMedia(String id)
  at ASP.RenderHelper.<>c__DisplayClass13.<Puff>b__12(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_app_plugins_custompropertyeditors_puff_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\App_Plugins\CustomPropertyEditors\Puff.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
System.IO.IOException: An unexpected network error occurred.

  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, CacheDependency dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetCacheValues(Int32 id, Func`2 func)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedMedia(String id)
  at ASP.RenderHelper.<>c__DisplayClass13.<Puff>b__12(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_app_plugins_custompropertyeditors_puff_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\App_Plugins\CustomPropertyEditors\Puff.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
System.IO.IOException: An unexpected network error occurred.

  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, CacheDependency dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetCacheValues(Int32 id, Func`2 func)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedMedia(String id)
  at ASP.RenderHelper.<>c__DisplayClass13.<Puff>b__12(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_app_plugins_custompropertyeditors_puff_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\App_Plugins\CustomPropertyEditors\Puff.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Youtube.cshtml)

LÄMNA MEDDELANDE


KUNDCITAT

Våra kunder beskriver oss som inspirerande, kompetenta och enkla att ha att göra med.
Ta inte bara vårt ord för det, läs vad våra kunder själva tycker här nedan. 

Lars Ryding

”Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Konsultbolag1 och den kompetens de tillförde projektgruppen”

CCS Healthcare AB

Fabyanna Eriksson

”Hasse kliver utanför sin uppdragsbeskrivning och uppmuntrar andra i sin närhet och inspirerar till ansvar för affären med sitt eget exempel”

Schibstedt Publishing

Helena

”Bra fördelning av övningar, genomgångar och pauser. Bra pedagogik och inspirerande framförande. Mycket nöjd med kursen!”

Helena, testledare